Ajándékozás, Ajándékozási szerződés II.

2024.04.17

Előző cikkben röviden összefoglalásra kerül mit jelent az ajándékozás, ennek formai követelményei, valamint az ajándékozás során fizetendő illetékek mértéke. 

Ha még nem olvasta el, kattintson a cikkre

Ebben a cikkben részletesen körbejárjuk, milyen esetekben lehet az ajándékot visszakövetelni az ajándékot megtagadni, valamint milyen egyéb bejelentési kötelezettség áll fenn ajándékozás során.


Mikor tagadhatja meg az ajándékozó az ajándékozást?

Az ajándékozó jogosult megtagadni az ajándékozást, ha bizonyítani tudja, hogy az ajándékozási szerződés megkötése után olyan lényeges változások történtek a megajándékozottal vagy saját körülményeiben, amelyek miatt nem várható el tőle az ajándékozás teljesítése. Például ingatlan ajándékozása esetén, amíg a tulajdonjog átszállása nem történik meg az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel, az ajándékozó indokolhatja a teljesítés megtagadását például jövedelemvesztés, egészségromlás vagy a családi/baráti viszony megromlása miatt.


Mikor követelheti vissza az ajándékot az ajándékozó?

Az első eset akkor áll fenn, ha az ajándékozó az ajándékozási szerződés megkötése után olyan változások miatt szorul rá az ajándékra, amelyek a létfenntartását veszélyeztetik. Fontos kihangsúlyozni, hogy csak akkor lehetséges az ajándék visszakövetelése, ha az még rendelkezésre áll, és annak visszaadása nem fenyegeti a megajándékozott létfenntartását. Ha az ajándék már nem áll rendelkezésre, például mert a megajándékozott már értékesítette vagy felélte, akkor az ajándékot helyettesítő vételárat nem lehet visszakövetelni.

Az ajándékozó továbbá jogosult az ajándék visszakövetelésére, ha a megajándékozott (vagy egy vele együtt élő hozzátartozó) súlyos jogsértést követ el az ajándékozó (vagy közeli hozzátartozója) ellen, például becsületsértést követ el az ajándékozó házastársával szemben. Ebben az esetben nem feltétlenül szükséges az ajándék rendelkezésre állása, az ajándék helyett a kapott érték is követelhető.

Az ajándékozó további esetben követelheti az ajándék visszaadását, ha az ajándékra vonatkozó feltételek, amelyek miatt az ajándékot adta, véglegesen meghiúsultak, és az ajándékozásra nem került volna sor anélkül, hogy ezek a feltételek teljesültek volna. Például, ha szülők lakást adnak friss házasoknak azzal a feltétellel, hogy a házasság tartós lesz és a pár ott neveli gyermekeit, de a pár egy éven belül elválik. Ilyen esetben az ajándékot helyettesítő érték is követelhető, ha az ajándék már nem áll rendelkezésre.

Fontos megjegyezni, hogy a szokásos mértékű ajándékot nem lehet visszakövetelni, és az ajándékot sem lehet visszakövetelni, ha az ajándékozó jogsértés esetén megbocsátotta a sérelmet. Megbocsátásnak vagy a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó nem követeli vissza az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig.


Az ajándékozás bejelentése

Az alapvető szabály az, hogy az ajándékozást 30 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).


Ingatlan ajándékozása gyermekünk részére

A magyar jogszabályok nem tiltják, hogy az ajándékozó a kiskorú gyermekének ingatlant ajándékozzon. Viszont léteznek olyan esetkörök, amelyek során külön csak a gyámhatóság jóváhagyásával történhet meg érvényesen az ingatlan ajándékozása. Ilyen eset többek között az amikor az ingatlan jelzálogjoggal van terhelve, vagyis nem tehermentes az ingatlan.


Termőföld ajándékozása

Termőföld ajándékozására szigorú szabály vonatkozik amelyet a földforgalmi törvény rendel szabályozni. E jogszabály alapján "termőföld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni. "

Jogforrások:

2013. évi CXXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről