Ajándékozás, Ajándékozási szerződés I.

2024.04.08

Röviden összefoglalásra kerül mit jelent az ajándékozás, ennek formai követelményeit,  valamint az ajándékozás során fizetendő illetékek mértékéről

Mit is jelent pontosan az Ajándékozás ?

Az ajándékozás polgári jog szerint azt jelenti, hogy az ajándékozó kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott dolog tulajdonjogát ingyenesen, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül átruházza a Megajándékozottra, aki pedig köteles az ajándékot átvenni..

Ajándékozási szerződés nem csak írásban, hanem szóban vagy ráutaló magatartással is létrejöhet

Gondoljunk csak bele, legtöbb esetben fel sem merül bennünk, hogy karácsony vagy születésnapok alkalmával az ajándék átadásával lényegében egy szerződéses jogviszony jön létre a felek között.


Írásba foglalás

Fontos kihangsúlyozni ingatlan ajándékozása esetében, hogy az ingatlan-nyilvántartást vezető földhivatal a tulajdonjog változás bejegyzéséhez írásbeliséget követel, így az ingatlan ajándékozása mindig csak írásban valósulhat meg. Ezért érdemes az ajándékozási szerződés elkészítéséhez okiratszerkesztésben jártas ügyvédhez fordulni.


Szokásos mértékű ajándék

A Ptk. erre vonatkozóan nem határozza meg, hogy pontosan mi is minősül szokásos mértékű ajándéknak. E tény meghatározáskor a bírói gyakorlat az ajándékozó és a megajándékozott vagyoni helyzetét, alkalom jellegét veszi figyelembe.

Miért fontos meghatározni, hogy az adott esetben mi minősül szokásos mértékű ajándéknak?

Fontos kiemelni, hogy a szokásos mértékű ajándék - az idő múlásával később - nem követelhető vissza, bármennyire is megromlik a felek közötti kapcsolat.


Illetékfizetés

Illeték fizetési kötelezettséget és annak mértékét az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza. Az ajándékozási illeték tárgya lehet ingó, ingatlan és vagyoni értékű jog alapítása, gyakorlás átengedése vagy arról történő lemondás.

E körben fontos kihangsúlyozni, hogy ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.


Következő cikkünkben részletesen körbejárjuk, milyen esetekben lehet az ajándékot visszakövetelni, valamint milyen egyéb bejelentési kötelezettség áll fenn ajándékozás során, valamint a halál esetére szóló ajándékozás témakörét.