Panaszkezelés

Panasz bejelentés

Foglaljon időpontot időben. A foglalását 12 órán belül e-mailben igazoljuk vissza.

Személyesen történő panasz bejelentés 

Székhely

1226 Budapest, Beethoven utca 2/B. 10

+36-30-495-7440

drbenedeczki@gmail.com

BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER 

JOGSZABÁLY


A panaszról, a közérdekű bejelentésekről, illetve a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról 

2023. évi XXV. törvény.

KI ÉLHET A RENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BEJELENTÉSI LEHETŐSÉGGEL?

  • Gyakornok, és önkéntes

  • Egyéni vállalkozó

  • Foglalkoztatott

  • Volt foglalkoztatott

  • Leendő foglalkozatott

MIT LEHET BEJELENTENI A RENDSZEREN KERESZTÜL?

Minden olyan    

 (I.) cselekményt,                                      (II.) mulasztást és                                  (III.) egyéb visszaélést,                 

amely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett.

ADATKEZELÉS

A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerheti meg.

A vizsgálat lezárásáig, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat titkos adatként kezeljük.

PANASZ ELBÍRÁLÁS

A bejelentésében foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk.