Ingó adásvételi szerződés

2024.04.22

Adásvételi szerződés tartalma és formai követelményei

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy ingó tárgy átruházásához milyen tartalmi és formai követelményeket írnak elő a jogszabályok, akár magánszemélyként is tudok adásvételi szerződést készíteni?

Magyarországon hatályos Polgári törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) az ingóságok adásvétele tekintetében nem ír elő írásbeliséget, így azok amennyiben szabadon átruházhatóak, vagyis forgalomképesek, akkor a szerződés tárgyának tulajdonjoga nem csak írásban, hanem akár szóban és ráutaló magatartásként is létrejöhet érvényesen. Ingóságok tekintetében az adásvételi szerződés írásba foglalását a jogszabályok is csak kivételes esetekben követelik meg.

Gondoljunk csak bele milyen érdekes helyzetet szülne, ha az üzletekben akár csak egy ruhadarab vásárlásához a törvény írásbeliséget írnak elő.

Ingatlanok vásárlása esetében viszont a Ptk egyértelműen szabályozza a formai követelményt. Ingatlan adásvétele érvényesen kizárólag csak írásban jöhet létre. 

Megjegyzendő, hogy ingatlanok esetében akkor szerez a vevő tulajdonjogot az ingatlanon, ha a szerződés a földhivatalhoz is benyújtásra került és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került a tulajdonjog, tehát bejegyzésre került az új tulajdonos.

Ingatlanok adásvételével következő cikkben részletesen kitérünk mind a formai, mind a tartalmi követelményeire.

Visszatérve az ingók adásvételéhez, fontos kiemelni, hogy a későbbi jogviták elkerülése érdekében minden esetben érdemes a jogviszonyt, vagyis magát a szerződést írásba foglalni. Legyen a szerződés tárgya akár egy ló, egy kutya vagy akár egy elektromos kerékpár, roller, akár egy targonca.


A szerződés tartalmi elemit vizsgálva mindenképp rögzítenünk szükségészes:

I. az Eladó és Vevő adatait,

II. Magát a szerződés tárgyát, olyan kellő részletességgel, hogy az a későbbiekben egyértelműen megállapítható legyenlegyen,

III. Vételár összegét,

IV. Fizetés módját és ütemezését,

V. Keltezés.

VI. Szerződés alanyainak aláírása,

VII. 2 tanú adatai és aláírásai.


Fontos viszont kihangsúlyozni, hogy egy későbbi jogvita megelőzése érdekében érdemes egy törvényekben és okiratszerkesztésben jártas ügyvéddel konzultálni mindenre kiterjedő szabályozás érdekében.

Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy amennyiben a felek módosítani szereznek a megállapodásukat, azt miként tehetik meg.


Megjegyzendő, hogy az írásban kötött szerződés szóban már nem módosítható, még akkor sem, ha mindkét fél egyetért a változtatással. Ez azt jelenti, hogy ha egy megegyezés papíron van rögzítve, akkor annak tartalma és feltételei csak írásban változtathatóak meg. Így még akkor sem tekinthető érvényesnek a szóbeli megállapodás, ha mindkét fél beleegyezik. Ez azért fontos, mert így biztosítva van, hogy a szerződés tartalma egyértelmű és biztonságos maradjon mindkét fél számára.