Közbeszerzési információk

Eljárással kapcsolatos hasznos információk 

Ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárás során mellőzniük kell a felhívásból és a közbeszerzési dokumentumokból a konkrét gyártmányra, típusra és márkára való hivatkozást és csak az elvárt paraméterek előírásával körülhatárolni a beszerzés tárgyát. 


Ajánlatkérőnek a műszaki leírásban el kell különítenie az opcióra vonatkozó tételeket, úgy hogy egyértelműen megállapítható legyen az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár, valamint az opcionális ajánlati ár.Meghiúsulási kötbér és a késedelmi kötbér maximum százalékos arányát eltérő mértékben kell meghatározni, hogy mindegyik jogintézmény megfelelően be tudja tölteni funkcióját.


Ajánlatkérőnek a felhívásban rendelkeznie kell a tartalékkeret biztosításáról és az előleg biztosításáról is.


A szakember többlettapasztalatának értékelése esetében az Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti egyenes arányosítás képletét és ahhoz rendelt képletmagyarázatot kell használnia az ajánlatkérőnek.


Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést közös megegyezéssel nem, csak kizárólag a Kbt. 141. § foglaltak alapján módosítható.

Ajánlatkérőknek az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás felhívásában rögzítenie kell a főbb munkanemeket és azok mennyiségeit, hogy ezen adatok alapján az érdeklődő gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy kívánnak-e ajánlatot benyújtani.


A beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően érdemes meghatározni, figyelemmel arra, hogy a munkaterület átadásával kapcsolatos esetleges késedelem, megfelelő alátámasztás hiányában, a későbbiekben szerződésmódosítási kockázatokat hordozhat magában.


A kötbéreket, illetve a jótállás kötelező mértékét a felhívásban és a szerződéstervezetben is rögzíteni kell az Ajánlatkérőnek.Tartalékkeret biztosításán és az előleg biztosításán túl a befogadható részszámlák mértékéről és mennyiségéről is rendelkeznie kell.


Ajánlatkérő csak a nyertes ajánlattevőtől követelheti meg a  gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a CE tanúsítvány benyújtását.